Szkolenia Bhp dzielimy na 2 rodzaje.

Szkolenia Bhp dzielimy na 2 rodzaje.

Co się kryje pod określeniem usługi Bhp? To niezwykle ważne zadania, jakimi para się bardzo dużo przedsiębiorstw, świadczą one też bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie ciągłego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym dziwnego. Dlaczego?

 

Ponieważ szkolenia Bhp są przecież obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy właśnie zaczęli pracować na konkretnym stanowisku. Kursy P.W. LJM dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście rozróżniamy rodzaje? To kursy tzw. wstępne , które obejmują instruktaż ogólny a także stanowiskowy i szkolenia okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy i nie mogą trwać krócej niż 3 godzinki lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zaznajamia się wtedy z głównymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, to znaczy z bezpieczeństwem a także higieną pracy. A konkretniej z zasadami, jakie są powiązane z higienicznym oraz bezpiecznym wykonywaniem pracy. Nad stosowaniem się do zasad i przepisów Bhp w we wszystkich krajowych zakładach pracy czuwa, nie kto inny, tylko PIP. Jeśli jest mowa o wspomnianym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on na pewno zrobiony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na bardzo liczne czyhające zagrożenie. Dlatego też tak ważne jest, by nowozatrudniony dowiedział się, jakie są sposoby ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Początkowo wyjaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony, a potem dokładniej przedstawia to a dodatkowo omawia inne czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzony sprawdzian z uzyskanych wcześniej a także zebranych informacji.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeżeli przykładowo na stanowisku zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a wśród nich zmiana procesu technologicznego czy też organizacja stanowisk. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu stanowiskowe i ogólnego powinno być potwierdzone przez danego pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Takie oświadczenie powinno mieścić nazwisko a także imię danego pracownika oraz miejsce i datę zaliczenia takiego kursu, oraz podpis. Są także wspomniane szkolenia Bezpieczeństwa pracy zwane instruktażami okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od generalnego programu – maksymalnie to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeżeli określony pracownik okaże swoje obowiązujące zaświadczenie, które potwierdza odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bezpieczeństwa pracy w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To dość istotna informacja. Takie szkolenie może oczywiście obejmować pozostałą grupę stanowisk, jednakże jego program musi brać pod uwagę zakres, który jest niezbędny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.

Related posts