Przemysłowe budownictwo.

Budownictwo produkcyjne odróżnia się rozmaitością, niemniej jednak również i efektywnością w używaniu. Produkowane budowle mają pełnić różnorodne funkcje, niemniej jednak głównie są nastawione na ściśle określony cel -produkcję, przemysł bądź do przechowywania potrzebnych produktów. Najbardziej rozpowszechnionym typem takich obiektów są tak zwane „hale”, charakteryzujące się wielką przestronnością i są umieszczone przeważnie jedynie w jednej kondygnacji. Biorąc pod uwagę ich zastosowanie, możemy wyróżnić m.in.: hale produkcyjne, hale stalowe oraz hale rolnicze. Hale produkcyjne nakierowane są często na produkcję produktów i ich późniejsze magazynowanie. Mają szkieletową konstrukcję i składają się z jednej albo kilku naw. W pobliżu ich rozmieszczone są również biura a także pomieszczenia tzw.socjalne czyli toalety, prysznice, szatnie, stołówka i tak dalej. Te pomieszczenia dodatkowe możemy umieścić poza linią produkcyjną, na antresoli lub w osobnym obiekcie. Kolejne są stalowe hale, inaczej wszystkie hale, których głównym elementem konstrukcyjnym są elementy z stali. Są one między innymi na słupach, ryglach, niemniej jednak też i różnorakich wsporników. Na koniec należy zająć się halami rolniczymi, jakie służą przetwórstwu i składowaniu wyrobów rolniczych w różnorodnych formach. Czasami są też opracowane ze stali.

Więcej:  Hale rolnicze

 

Related posts