Wskaźnik temperatury spalin – wskazuje temperaturę wylotowych gazów.

Jest bardzo dużo różnych parametrów, jakie musimy sprawdzać aby nieco podnieść bezpieczeństwo użytkowania silnika. Najważniejsze są natomiast 3: wskaźnik ciśnienie oleju, czujnik temperatury spalin, wskaźnik ciśnienie oleju.

 

Wskaźnik turbo – jest to wskaźnik, który mierzy ciśnienie w kolektorze, które powstaje podczas pracy kompresora lub turbosprężarki. Zbyt duże ciśnienie może wywołać wiele szkodliwych konsekwencji (zubożenie mieszanki paliwowej, spalanie stukowe, niebezpieczny wzrost temperatury spalania, co ma możliwość doprowadzić do stopienia tłoków).

 

Wskaźnik temperatury spalin – wskazuje temperaturę gazów wylotowych (inaczej mówiąc) w kolektorze wydechowym. Zbyt wysoka temperatura spalin odzwierciedla za dużą temperaturę jaka panuje w cylindrach, co powoduje stopnienie tłoków. Prawidłowe temp. spalin to około 500 stopni C dla diesla oraz do ok. 900 stopni C dla benzynowych motorów.

 

Wskaźnik ciśnienia oleju – jest dokładniejszy aniżeli seryjne wskaźniki ciśnienia oleju (lampka, która świeci się na czerwono w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia oleju) – demonstruje szczegółowe parametry ciśnienia oleju, pozwala śledzić je na bieżąco, ażeby zapobiec niebezpiecznemu spadkowi ciśnienia, co może doprowadzić do bardzo poważnej awarii.

Zobacz więcej: Wskaźnik turbo

Related posts